Σημείωση: Οποιαδήποτε τροποποίηση στην τοποθεσία παραλαβής ή παράδοσης του οχήματος, την ημερομηνία ή την ώρα, ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα αλλαγή στις τιμές, τους φόρους, τους επίναυλους ή στις χρεώσεις ελάχιστου ορίου ηλικίας. Δείτε τις νέες τιμές της προσφοράς κατά την επαλήθευση της κράτησής σας.