Εταιρικές ερωτήσεις

Τηλέφωνο: 01784 221300
Φαξ: 01784 221399
Αριθμός μητρώου εταιρείας: 2946689

Ταχυδρομική διεύθυνση

Melburne Park
Vicarage Road
Egham
TW20 9FB

Πάροχος υπηρεσιών ιστοτόπου

Enterprise Rent-A-Car UK Ltd.
εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με έδρα στην Αγγλία και στην Ουαλία
Αριθμός μητρώου: 2946689
Email