Ευκαιρίες παγκόσμιου franchising

Ευκαιρίες Παγκόσμιου Franchise

Για πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες παγκόσμιου franchise, με εξαίρεση για τις Η.Π.Α. και τον Καναδά, επικοινωνήστε με τον:

Peter A. Smith
Αντιπρόεδρο του Παγκόσμιου Franchising
peter.a.smith@ehi.com