Ευκαιρίες παγκόσμιου franchising

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας στις ευκαιρίες franchise.  Δεν επιτρέπουμε το franchise της επωνυμίας μας στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Για πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες παγκόσμιου franchise, επικοινωνήστε με τον:

Peter A. Smith
Αντιπρόεδρο του Παγκόσμιου Franchising
globalfranchising@ehi.com