Το αίτημά σας έχει υποβληθεί.

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας. Ένας εκπρόσωπος της ομάδας μας θα επικοινωνήσει μαζί σας εντός 48 ωρών για να συζητήσει τις ανάγκες σας. Εάν χρειάζεστε άμεσα όχημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τοπικό μας κατάστημα.

Σας ευχαριστούμε,

Επιχείρηση Rent-A-Car