Το όραμα 20/20

Το 2010, ανακοινώσαμε τη δέσμευσή μας να μειώσουμε τόσο την κατανάλωση ενέργειας όσο και τις σχετικές δαπάνες κατά 20% μέσα στην επόμενη πενταετία. Μέχρι σήμερα, έχουμε περιορίσει την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά 16,5% και την κατανάλωση φυσικού αερίου κατά 7,6%.

Διαβάστε περισσότερα για το όραμα 20/20