Πιο οικολογικά λεωφορεία μεταφοράς

Είμαστε η πρώτη μεγαλύτερη εταιρεία στον κλάδο ενοικίασης αυτοκινήτων που έχει αντικαταστήσει το πέντε τοις εκατό των λεωφορείων μεταφοράς πελατών από αεροδρόμια των ΗΠΑ με λεωφορεία που καταναλώνουν βιοντίζελ. Στόχος μας είναι η χρήση πιο καθαρών καυσίμων σε ολόκληρο το στόλο των λεωφορείων μεταφοράς που διαθέτουμε στις ΗΠΑ.