Το σημερινό δίκτυο της Enterprise

Η εμπειρία μας στη διαχείριση στόλου και η δέσμευσή μας για βιωσιμότητα δημιουργούν έναν πανίσχυρο συνδυασμό. Είναι σημαντικό να αντιμετωπίζουμε τον περιβαλλοντικό μας αντίκτυπο ως επιχείρηση, καθώς και να διασφαλίζουμε ότι ο στόλος μας βασίζεται όλο και περισσότερο σε ανανεώσιμα καύσιμα. Προσφέρουμε τα πιο πρόσφατα μοντέλα αυτοκινήτων με τη μεγαλύτερη απόδοση, όπως ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα.

Το 28,3% καταναλώνουν περίπου 7,35 l/100km (ή περισσότερο)